Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Časté otázky


Vznik křečové žíly

Jak vznikají křečové žíly?
Křečové žíly - varixy - jsou rozšířené žíly různé velikosti vznikající nejčastěji na povrchových žilách dolních končetin. Vznikají dědičnou méněcenností vaziva v žilní stěně, vedoucí k rozšíření žíly a k nedomykavosti žilních chlopní. Zpětný tok krve zvyšuje žilní tlak, vnikají otoky a odtok krve a mízy z dolní končetiny směrem k srdci je zhoršen. Postižená končetina je ohrožena zánětem, v těžších případech dochází ke vzniku bércového vředu.

Jaké je riziko, že se u mě objeví křečové žíly?
Křečové žíly - varixy - patří mezi civilizační nemoci a jsou důsledkem vzpřímené chůze člověka. Jejich vznik urychluje dlouhodobé stání, těžká fyzická a statická práce. K rizikovým faktorům pro vznik varixů jsou vyšší věk, ženské pohlaví, těhotenství, rodinná zátěž, práce vstoje, nadváha a také zácpa. Některé faktory ovlivnit nemůžete, druh práce, snížení váhy i složení stravy do určité míry ano. Ve věku 18-24 let je postižen varixy každý desátý, ve věku 55 - 64 let každý druhý člověk. V těhotenství se objevují křečové žíly až ve 30 procentech. Ženy jsou postiženy dvakrát častěji než muži. Jak bychom měli pečovat o naše nohy, aby se riziko tvorby křečových žil snížilo?

Jaké jsou příznaky křečových žil?
Obtíže jsou různorodé, k nejčastějším patří pobolívání v místě křečových žil, pocit napětí, tíhy a plnosti končetiny, snadná únavnost, otoky končetin, které se objevují po celodenní práci nebo dlouhém stání. Obtíže se zhoršují během dne, největší bývají večer a v letních měsících. Zmírňují se při vyvýšené poloze končetin a v menší míře při chůzi, kdy odtoku krve z končetiny napomáhá tzv. žilně svalová pumpa. K obvyklým obtížím patří svalové křeče, které daly křečovým žilám své jméno. Objevují se v noci hlavně v lýtkových svalech.

Jaké jsou komplikace křečových žil?
Zvýšený žilní tlak negativně ovlivňuje podkoží, které je více náchylné k zánětům (např. růže), výživa kůže je porušena, může dojít ke vzniku bércového vředu. Porucha odtoku žilní krve - žilní stáza - zvyšuje riziko žilní trombózy (krevní sraženiny), která může mít velmi závažné důsledky včetně plicní embolie. Nad velkými varixy bývá ztenčená kůže, která je náchylná k poranění. Může dojít ke krvácení, a to může být velmi dramatické.

Mám křečové žíly. Mohu brát hormonální antikoncepci?
Moderní hormonální antikoncepce obsahuje nízké dávky estrogenů nebo estrogen vůbec neobsahuje. Tím je riziko vzniku žilní trombózy snížené. Vzhledem k široké nabídce těchto preparátů na trhu je nelepším řešením konzultace s vaším gynekologem, který vám poradí, jaký preparát je pro nejvhodnější.

Mohou varixy samy zmizet?
Varixy bez léčby nikdy nemizí, jejich postupné zhoršování je nezvratné. Pokud Vám někdo tvrdí opak, jedná se také o jeden z mýtů. Pomalu se zvětšují a postupně se z původně kosmetické vady stávají zatěžujícím onemocněním. Důsledky žilní nedostatečnosti jsou velmi pestré, jejich léčba vyžaduje dobrou erudici a patří do rukou zkušeného lékaře, který dokáže onemocnění dobře rozpoznat, vyšetřit za pomoci ultrazvuku a navrhnout správný druh léčby nebo operační výkon.

Žilní chlopně

Lze varixy léčit bez operace?
Konzervativní - neoperační - léčba je pouze podpůrná. Je vhodná v počátečních stadiích onemocnění, zmírní obtíže, ale neodstraní již přítomné křečové žíly. Je založena na režimových opatřeních - omezení delšího stání, doporučena je chůze nebo plavání. Důležité je stažení (komprese) postižené dolní končetiny elastickou punčochou, která sníží tlak v povrchových žilách. Obtíže také zmírní užívání léků - venofarmak. Nejúčinnější jsou rostlinné flavonoidy, které zlepšují mikrocirkulaci, zvyšují napětí žilní stěny, podporují odtok mízní tekutiny a zmírňují otoky, brání také shlukování červených krvinek, vzniku krevních sraženin a zánětu. I když je tato léčba účinná, již vniklé křečové žíly lze odstranit pouze operativně.

Mám křečové žíly, je lépe užívat léky nebo jít na operaci?
Léčba pomocí léků a kompresivních punčoch může zmírnit obtíže pacienta, ale ke zmenšení či odstranění žil nikdy nevede. Dlouhodobé nošení komprese snižuje životní komfort. Odstranění křečových žil je možné především chirurgicky, neboť křečové žíly jsou ve své podstatě onemocněním chirurgickým. V určitém stádiu onemocnění může být vhodná jiná než chirurgická léčba, nikdo však nemůže chirurga odpovědnosti za léčbu varixů zbavit.

Kdy má být provedena operace varixů?
U každého pacienta je rozhodnutí lékaře individuální. Lze říci, že operace se provádí z důvodů kosmetických, při výrazných obtížích a také jako prevence závažných zdravotních komplikací - těžkých otoků, zánětů, žilní trombózy, bércového vředu. Často se důvody vedoucí k operaci kombinují. Na rozhodnutí řešit stav operativně není třeba čekat až do objevení zjevných obtíží nebo komplikací.

Jak se žíly vyšetřují a co mě čeká u lékaře?
Při vyšetření budete tázáni, jakého druhu a intenzity jsou vaše obtíže, lékař vyšetří váš žilní systém a zhodnotí, do jaké míry je poškozena normální funkce žil. Nejkvalitnějším vyšetřením je dnes ultrazvuk. Vyšetření ultrazvukem odhalí všechny nefunkční žilní úseky, ve kterých je zjištěn zpětný tok krve - reflux - a ozřejmí rozsah případné operace.

Jaké punčochy mám nosit na křečové žíly?
Podpůrné punčochy, které jsou běžně k dostání, jsou jen pomocné, protože jejich kompresivní síla není dostatečná. Nejvhodnější jsou zdravotní elastické punčochy II. kompresní třídy, nejčastěji jsou doporučovány dlouhé stehenní punčochy, které mají samodržící lem. Jsou též vhodné k nošení po operaci žil. Důležitá je správná velikost punčoch, musí být pevné a vyvíjet tlak na celou dolní končetinu, jinak neplní svou úlohu! Zdravotní pojišťovna přispívá na 1 pár punčoch za půl roku. Lékař vám doporučí správnou velikost, předepíše poukaz a ve zdravotnických potřebách vám punčochy za doplatek vydají.

Jakým způsobem se operují křečové žíly?
Většina pacientů je operována v rámci jednodenní chirurgie, nejčastěji v kombinované anestesii. Po 1-2 hodinách po operaci pacient odchází s doprovodem domů, kancelářskou práci může provádět již za 2-3 dny. Při správném provedení vykazují tyto výkony méně komplikací než operace v nemocnici. Před operací chirurg označí postižené žíly speciálním fixem pro dobrou orientaci během výkonu. Během operace se odstraní postižené žíly a jejich funkci převezmou ostatní nepostižené žíly. Operace žil má většinou několik částí. Pod ultrazvukovou kontrolou je okolí žilního kmene naplněno roztokem anestetika (tumescence), které žilní kmen znecitliví, zúží a okolí ochrání před termálním poškozením. Následně je hlavní žilní kmen zataven pomocí radiofrekvenční nebo laserové energie. Moderní operační metody jsou velmi šetrné. Nejlepší kosmetický efekt má metoda zvaná miniflebektomie. Žíly se odstraňují z mikrořezů a vpichů pomocí speciálních háčků. Flebektomie je ke tkáním šetrnější, nezanechává větší hematomy ani pigmentace na kůži. Ranky jsou tak malé, že se nemusí sešít nebo se lepí pomocí speciálních pásků. Po výkonu jsou na končetiny navlečeny kompresivní punčochy, které pacient nosí nepřetržitě 1 týden, dále pouze během dne v celkové době 3-4 týdnů.

Provádíte operace pomocí laseru?
Na našem pracovišti provádíme radiofrekvenčí uzávěr žil přístrojem Celon Precision firmy Olympus. Technika zákroku je podobná jako u laseru. K uzávěru žilního kmene však dochází pomocí radiofrekvenční energie. Pracovní teplota sondy je však několikrát nižší než u laseru. Je tak zabráněno tepelnému poškození okolních tkání, nervových vláken, podkoží a kůže. Výkon je mimořádně šetrný, zcela bezpečný a pacienty dobře snášen. Po výkonu nevznikají hematomy, pacient necítí bolest, nepříjemné pocity jsou minimalizovány a proto je možný rychlý návrat k běžné pracovní činnosti.

Již několikrát jsem měla zánět křečových žil, co mám dělat?
Doporučuji kontaktovat specialistu, který vyšetří váš žilní systém, provede vyšetření ultrazvukem a dle nálezu navrhne další léčbu. Opakované záněty žil mohou být přítomny u mnoha onemocnění. Nejčastější příčinou zánětů jsou samotné křečové žíly. Operace vás zřejmě nemine.

Pro kterou metodu operace varixů se mám rozhodnout?
Chirurgický způsob odstranění křečových žil je každému pacientovi zvolen individuálně. Volba metody záleží na velikosti, umístění a množství postižených žilních úseků. Metličky a pavoučkové varixy jsou léčeny sklerotizací, větší křečové žíly jsou vhodné k operaci. Nejlepší je poradit se s chirurgem, který posoudí zdravotní závažnost varixů, vhodnost a kosmetický výsledek jednotlivých zákroků.

Má operace varixů vůbec smysl? Znám několik případů, že se opět objevily.
Naším cílem je minimalizovat možnost vzniku recidivy po operaci žil. Důležitá je pečlivá předoperační ultrazvukovou diagnostikou, správně indikovaný a takticky i technicky správně provedený miniinvazívní operační výkon. Po operaci doporučujeme dodržovat preventivní režimem a docházet na pravidelné ultrazvukové kontroly - zpravidla 1x za půl roku, nebo kdykoliv při zhoršení stavu. Drobná recidiva se dá zpravidla vyřešit sklerotizací. Je nutné si uvědomit, že operace křečových žil neléčí genetickou příčinu onemocnění, ale léčí pouze důsledek méněcennosti vaziva žilní stěny a odstraňuje již vzniklé křečové žíly.

Kdy je vhodná sklerotizace?
Tato injekční metoda k odstranění metliček a pavoučkových varixů je rychlá, nevyžaduje pracovní neschopnost a dá se opakovat. Nejdříve musí být vyšetřen povrchový žilní systém, protože při jeho postižení je malá naděje na trvalý úspěch léčby. Sklerotizace se často používá jako doplněk po operaci křečových žil. Jejím principem je aplikace sklerotizační látky způsobující poškození vnitřní stěny žilky, které postupně vede k jejímu uzavření. Používáme nejen roztok účinné látky, ale i speciální pěnu, která v žilce setrvá déle a má větší účinnost. Na místo vpichu je přiložena komprese, následně jsou nošeny kompresivní punčochy nepřetržitě po dobu 4 dnů a potom dalších 10 pouze během dne.

Opakovaně jsem byla na sklerotizaci žil, ale na nohou se mi opět objevují uzly.
Výskyt nových varixů po opakované sklerotizaci naznačuje, že léčebná metoda nebyla vhodně zvolena. Pravděpodobně máte výrazněji postižen povrchový žilní systém nedomykavostí chlopní. Lékař vám po důkladném vyšetření pravděpodobně doporučí operaci.

Co dělat, když dojde ke krvácení z křečových žil?
Tenká kůže nad většími varixy a při silných otocích je méněcenná a může být lehce poraněna. Krvácení z varixu může být pro nemocného dramatické. Postiženou končetinu uložte do vyvýšené polohy, krvácející místo stlačte větší vrstvou gázy nebo čistých kapesníků a následně zabandážujte elastickým obinadlem. Poté můžete bez obav vstát, je však vhodné vyhledat lékaře.

Škodí žilám kouření?
Na rozdíl od onemocnění artérií nebyl dodnes prokázán žádný vztah mezi vznikem křečových žil a kouřením. Kouření ale zvyšuje riziko vzniku trombózy. U žen, které kouří a užívají hormonální antikoncepci, stoupá riziko dokonce 8x až 10x.

Lze použít homeopatika k léčbě křečových žil?
Homeopatika se velmi osvědčila v úlevě od nepříjemných příznaků u křečových žil nebo po chirurgickém výkonu a sklerotizacích. Na základě našich zkušeností Vám můžeme doporučit vhodná homeopatika.


Copyright © 2023 Karel Beneš