Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Ceník lékařských služeb

Ceny výkonů prováděných naší klinikou - výkony nehrazené zdravotním pojištěním
Odstranění křečových žil radiofrekvenční sondou s miniflebektomií na jedné končetině 15.000 až 17.000 Kč
Odstranění křečových žil laserem s miniflebektomií na 1 dolní končetině 15.000 až 17.000 Kč
Odstranění křečových žil metodou ClariVein na jedné končetině 23.000 Kč
Ambulantní miniflebektomie na jedné končetině 8.000 až 12.000 Kč
Pěnová kosmetická sklerotizace (sklerotizace metliček a malých žilek) 300 až 500 Kč
Barevné mapování křečových žil (echomapping barevným ultrazvukem) na obou dolních končetinách 300 Kč


Konkrétní výše úhrady operačního výkonu je vždy určena individuálně po důkladném vyšetření a posouzení závažnosti žilního postižení, závisí na rozsahu, technické náročnosti, délce operace a na množství spotřebovaných léků a zdravotnického materiálu.

Klienti smluvních pojišťoven mají plně hrazenou základní léčebnou péči dle sazebníku lékařských výkonů. Operační a kosmetické výkony převyšující rámec zdravotního pojištění hradí klient z vlastních prostředků. Klienti nesmluvních pojišťoven hradí léčbu po předchozí domluvě z vlastních prostředků.

O ceně výkonů, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění naše pacienty informujeme vždy dopředu. Chcete-li vědět co vše Vám Vaše pojišťovna uhradí, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme detailnější informace.

Smluvní pojišťovny

Pojišťovny se kterými má naše klinika uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) - 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 205
  • Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) - 207
  • Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ) - 209
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MVCR) - 211
  • Revírní bratrská pojišťovna (RBP) - 213
Copyright © 2019 Karel Beneš