Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Ceník lékařských služeb

Ceny výkonů prováděných naší klinikou - výkony nehrazené zdravotním pojištěním
Odstranění křečových žil radiofrekvenční sondou s miniflebektomií na jedné končetině 17.000 až 19.000 Kč
Odstranění křečových žil laserem s miniflebektomií na 1 dolní končetině 17.000 až 19.000 Kč
Odstranění křečových žil metodou ClariVein na jedné končetině 24.000 Kč
Ambulantní miniflebektomie na jedné končetině 10.000 až 13.000 Kč
Pěnová kosmetická sklerotizace (sklerotizace metliček a malých žilek) 300 - 500 Kč
Barevné mapování křečových žil (echomapping barevným ultrazvukem) na obou dolních končetinách 300 Kč


Konkrétní výše úhrady operačního výkonu je vždy určena individuálně po důkladném vyšetření a posouzení závažnosti žilního postižení, závisí na rozsahu, technické náročnosti, délce operace a na množství spotřebovaných léků a zdravotnického materiálu.

Klienti smluvních pojišťoven mají plně hrazenou základní léčebnou péči dle sazebníku lékařských výkonů. Operační a kosmetické výkony převyšující rámec zdravotního pojištění hradí klient z vlastních prostředků. Klienti nesmluvních pojišťoven hradí léčbu po předchozí domluvě z vlastních prostředků.

O ceně výkonů, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění naše pacienty informujeme vždy dopředu. Chcete-li vědět co vše Vám Vaše pojišťovna uhradí, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme detailnější informace.

Smluvní pojišťovny

Pojišťovny se kterými má naše klinika uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP) - 111
  • Vojenská zdravotní pojišťovna (VoZP) - 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna (ČPZP) - 205
  • Oborová ZP zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP) - 207
  • Zdravotní pojišťovna Škoda (ZPŠ) - 209
  • Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra (ZP MVCR) - 211
  • Revírní bratrská pojišťovna (RBP) - 213
Copyright © 2023 Karel Beneš