Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

ClariVein - nová a velmi šetrná metoda k odstranění křečových žil

Představujeme vám v současnosti nejšetrnější metodu k odstranění křečových žil, metodu ClariVein. Metoda ClariVein je rychlá, bezpečná a nebolestivá ambulantní metoda bez rizika poranění okolních tkání, bez nutnosti celkové anestézie s rychlým návratem k běžné činnosti.

ClariVein - nejšetrnější metoda k odstranění křečových žil

Nejšetrnější metoda operace křečových žil, mechanicko-chemická ablace (MOCA), byla vyvinuta v USA v roce 2010, nyní je s úspěchem používána i v celé západní Evropě.

Výjimečnost nové metody spočívá v mechanickém porušení vnitřní výstelky žilního kmene se současným podáváním sklerotizační látky. U této metody se nepoužívá tepelná energie jako u laserové nebo radiofrekvenční operace, odpadá tak riziko termického poranění okolních tkání, není také nutná aplikace anestetika do okolí žilního kmene (tumescence).

Jak metoda funguje

Systém ClariVein obsahuje tenký infúzní katetr s vnitřním rotujícím vodičem, který je punkčně zaváděn pod ultrazvukovou kontrolou do ošetřovaného žilního kmene. Po zapojení setu do ovládací části zařízení malý elektromotor roztočí ocelový vodič uvnitř katetru rychlostí 3500 otáček/min. Mechanickým kontaktem rotujícího vodiče s žilní stěnou dochází k reflexivnímu smrštění žíly a zničení její vnitřní nesmáčené vrstvy tzv. endotelu.

Destrukce je dokončena chemickým působením současně vstřikovaného sklerotizačního roztoku do bezprostřední blízkosti rotující sondy. Žilní stěny se k sobě slepí, ošetřený žilní kmen po výkonu splaskne a po několika týdnech se přemění ve vazivový pruh.

Výkon je zcela nebolestivý, trvá cca 20 min. včetně přípravy. Samotné ošetření žilního kmene trvá v jednotkách minut. Po výkonu je na končetinu nasazena kompresívní punčocha, kterou je třeba nosit 2 týdny.

Výhody metody ClariVein:

  • jedná se o rychlou, bezpečnou a nebolestivou ambulantní metodu
  • metoda nevyžaduje předoperační vyšetření
  • provádí se bez celkové anestézie
  • není riziko poškození okolních tkání
  • zajišťuje vysoký komfort pro klienta
  • omezení po operaci je minimální
  • okamžitý návrat k denním aktivitám
  • není nutná pracovní neschopnost
  • dlouhodobý efekt ošetření
  • kontrolní vyšetření se provádí až po 1 měsíci od provedení výkonu

Videoukázka metody ClariVein (v anglickém jazyce)

Copyright © 2023 Karel Beneš