Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Endovaskulární metody a léčba bércového vředu

V současné době je v rámci jednodenní chirurgie používána nová metoda odstraňování patologického refluxu (návratu) v povrchovém žilním kmeni využívající radiofrekvenční energii nebo paprsek laseru. V místní anestesii je do žilního kmene pod kolenem (endovaskulárně) pod ultrazvukovou kontrolou zaváděna radiofrekvenční nebo laserová sonda, která je uložena až ke tříslu 1 cm pod soutok s hlubokou stehenní žílou. Následně je prováděna ultrazvukem navigovaná tumescence, při které je prostor kolem žilního kmene infiltrován roztokem anestetika. Při pomalém vytahování sondy se pak žíla vlivem radiofrekvenční energie nebo pomocí energie laseru zevnitř uzavírá. Žilní kmen v končetině zůstává a postupně se přemění ve vazivový pruh.

Nepříjemné onemocnění

Dlouholeté trvání těžké žilní nedostatečnosti, podmíněné nedomykavostí chlopní povrchového žilního systému a žilních spojek často jako následek hluboké žilní trombosy, je příčinou komplikací v oblasti kůže a podkoží bérce, na kterých se různou měrou podílí otok, pigmentace, zánět kůže a celulitida. Kůže postižená chronickým zánětem zpočátku pouze svědí, časem bývá lesklá, napjatá a náchylná na poranění. Vzniklé defekty se rychle zvětšují a velmi špatně hojí, vzniká bércový vřed, neboť právě na bérci nad vnitřním kotníkem se změny projevují nejvíce. Bércový vřed se léčí obtížně, pacienti dlouhodobě psychicky i fyzicky strádají a v celospolečenském hledisku má onemocnění zřetelný negativní ekonomický dopad. Prevence jeho vzniku spočívá v odstranění nebo zmírnění žilního městnání pomocí mechanické komprese a léků.

Je nutná zvýšená péče o nohy, důkladná léčba bakteriální nebo plísňové infekce a ochrana před mechanickým poraněním. U již vzniklého tkáňového defektu jsou důležité pravidelné převazy pomocí moderních přípravků, které absorbují rannou sekreci a podporují hojení. Lokální komprese pomocí houbičky z pěnové hmoty nad defektem stlačuje spodinu vředu při každém pohybu nohy a vytlačuje z přilehlých žil krev. Důležitá je komprese celé dolní končetiny elastickou bandáží, nebo kompresivní punčochou. Kompresí docílíme snížení žilního tlaku v povrchovém a urychlení toku krve v hlubokém žilním systému, je zmenšen otok končetiny sníženou filtrací tekutin a bílkovin z kapilár, zlepšena mikrocirkulace a okysličení tkání.

I při použití moderních ošetřovatelských postupů s kompresí končetiny však léčba často selhává. Chirurgicky je možno léčbu bércového vředu urychlit. Je nutné důkladné ultrazvukové vyšetření k určení míst s nedomykavými žilními spojkami. Provádí se klasická operace křečových žil včetně odstranění nedomykavých žilních spojek, které se nachází hlavně nad tkáňovým defektem. S úspěchem je používána endoskopická metoda odstranění spojek tuhým endoskopem. Operační rána se nachází ve větší vzdálenosti od defektu, proto je usnadněno její hojení. Spojky jsou odstraněny pod kontrolou zraku a uvolněna je také ztluštělá bércová fascie - blána obemykající bércové svaly. Po výkonu následuje dlouhodobé nošení kvalitní komprese. Bércový vřed je po operaci pravidelně převazován, k jeho uzavření dochází během několika týdnů až měsíců. Po výkonu následuje dlouhodobé nošení elastických punčoch s vyšší kompresí, léčba venotoniky ke zvýšení napětí žilní stěny, podpoře drenáže mízní tekutiny z končetiny a zlepšení mikrocirkulace ve tkáních. Důležitá jsou režimová opatření - hlavně přiměřený pohyb s posilováním žilně svalové pumpy ke zlepšenému odtoku krve k srdci.

Copyright © 2023 Karel Beneš