Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Hlavní druhy chirurgické léčby křečových žil

Hlavními druhy chirurgické léčby křečových žil jsou modifikace klasické operace varixů, endovaskulární metody, léčba bércového vředu a sklerotizace. Chirurgická léčba je prováděna buď ambulantně v rámci jednodenní chirurgie, u rozsáhlých varixů je vhodný pobyt na lůžkovém oddělení v délce 2-3 dnů. Žíly jsou operovány jak v celkové tak i lokální anestesii.

Operace není vhodná u pacientů ve vysokém věku, s vážnými přidruženými chorobami, s poruchou tepenného prokrvení a rozsáhlým otokem dolních končetin, u silné obezity, gravidity a v období do jednoho roku po porodu.

Pacient je klinicky vyšetřen v cévní ambulanci včetně použití ultrazvuku s cílem ozřejmit všechna místa patologického žilního refluxu (návratu) v nefunkčních žilních spojkách a žilních kmenech. Před operací chirurg označí varixy barvou pro dobrou orientaci během výkonu, neboť žíly se vleže vyprazdňují a nejsou zřetelné.

Během operace jsou odstraňovány nebo vyřazeny všechny nefunkční žilní kmeny povrchového systému, spojky, rozšířené žíly a odstraněna všechna místa žilního refluxu. Vždy je snaha dosáhnout maximálního efektu operace co možná nejšetrnějším způsobem za respektování kosmetického hlediska.

Klasická chirurgická technika spočívá v podvazu hlavního povrchového žilního kmene velké skryté žíly v třísle s odstraněním všech jejích větví a odstranění celého kmene této žíly pomocí dlouhého kovového vodiče, který je zasunut do této žíly na jejím počátku nad vnitřním kotníkem, protažen do třísla a po jeho vytažení je žilní kmen odstraněn.

Dnes se většinou tento kmen odstraňuje jen zčásti, vytažení celého žilního kmene není vždy pro pacienta nezbytné a nemusí mít ani žádoucí výsledek. Kmen velké skryté žíly je velmi důležitý jako cévní náhrada u srdečních bypassů, při cévních rekonstrukcích dolních končetin a při řešení úrazů cév a proto je cévním chirurgem co nejvíce šetřen. Dříve se křečové žíly odstraňovaly dlouhými, štíhlými noži opatřenými zpětnými háčky, nyní je preferována šetrnější metoda flebektomie, při které se žíly odstraňují z mikronářezů a vpichů pomocí speciálních háčků.

Flebektomie je ke tkáním šetrnější, nezanechává pigmentace na kůži, ranky jsou tak malé, že se šít nemusí, nebo se lepí pomocí pásků. Po výkonu jsou na končetiny navlečeny elastické punčochy, které pacient nosí permanentně 6-9 dní, dále pouze přes den v celkové době 3-5 týdnů.

Copyright © 2023 Karel Beneš