Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK)

Ischemická choroba dolních končetin je společné označení pro zhoršené prokrvení tkání dolních končetin, jehož příčinou je zúžení nebo úplný uzávěr tepen, způsobený nejčastěji aterosklerózou, což je dlouhodobý postupující proces zužování tepen, během kterého dochází ke změnám cévní stěny a tvorbě tukových plátů na vnitřních stěnách tepen. Zvětšování plátů postupně uzavírá tepnu a zmenšuje průtok okysličené krve. Vnitřní povrch tepny přestává být hladký a ztrácí svou nesmáčivost, což vede k usazování krevních destiček a možnosti tvorby krevních sraženin, které mohou tepnu náhle uzavřít.

Příznaky: bolest končetin

Příčinou degenerace tepen je kouření, vysoký krevní tlak, cukrovka a vysoká hladina tuků a cholesterolu v krevním řečišti. Obezita nepřímo patří mezi rizikové faktory svým spojením s vysokým krevním tlakem a poruchou metabolismu tuků. Při současném působení více rizikových faktorů se možnost onemocnění několikanásobně zvyšuje. Výskyt ischemické choroby dolních končetin roste s věkem. Tímto onemocněním je postiženo 13 % populace ve věku mezi 55 a 75 lety, přičemž vrchol je u mužů kolem 70 let věku. Pouze čtvrtina pacientů má nějaké příznaky, zvláště v počátečních stádiích onemocnění. Degenerativní změny tepen dolních končetin se zpočátku projevují pouze pocitem chladných končetin, ztrátou ochlupení na končetinách, postupně nastává stadium intermitentních klaudikací (občasného kulhání), při kterém se při chůzi dostaví svalová až křečovitá bolest v lýtku, méně často ve stehně a hýždi, bolest zabrání další chůzi a mizí až po určité době odpočinku. Příčinou bolesti je snížený přítok okysličené krve k pracujícím svalům, který nestačí krýt jejich zvýšenou potřebu kyslíku. Přísun krve, omezený zúženou nebo uzavřenou tepnou, dostačuje pro metabolizmus svalu v klidu nebo při mírné svalové činnosti. Při zvýšené svalové aktivitě nestačí krev zásobovat pracující sval kyslíkem a tím vzniká bolest. Přestane-li sval pracovat zmenší se jeho metabolismus a bolest ustoupí. Je to podobné jako bolest na hrudi při ischemické chorobě srdce (angina pectoris).

S vyšetřením neváhejte

Těžším projevem onemocnění je stadium klidových bolestí, které bývají nejhorší v noci, ruší spánek nemocného, částečnou úlevu přináší svěšení končetiny z lůžka. Poslední fází ischemické choroby dolních končetin je stadium tkáňových defektů a gangrény (sněti), při kterém dochází v menším či větším rozsahu k odumírání tkání, tvoří se vředy, odumírají prsty na nohou, tento proces může postihnout postupně celou dolní končetinu a ohrozit ji amputací. Cílem péče o pacienty s tepenným onemocněním dolních končetin je odstranění nebo zmírnění rizikových faktorů, odhalení nemoci v počátečním období obtíží a zvýšení přítoku tepenné krve do končetiny. Pacient s intermitentními klaudikacemi by měl být vyšetřen v cévní ambulanci, ve které lékař zhodnotí stadium onemocnění, včas doporučí podrobné vyšetření tepen, navrhne operaci nebo předepíše potřebné léky. Dokáže také odlišit bolesti dolních končetin jiného nejčastěji ortopedického, neurologického či žilního původu.

Rizikové faktory ICHDK

Kouření poškozuje cévní stěnu, zužuje zbývající průchodné cévy a podporuje uzávěr tepny trombem (krevní sraženinou). Vysoký krevní tlak poškozuje cévní stěnu a způsobuje její degeneraci. Diabetes mellitus (cukrovka) s poruchou sekrece insulinu způsobuje chorobné změny v drobných i větších cévách a v nervových vláknech. Zvýšená hladina cholesterolu a krevních tuků způsobuje tvorbu aterosklerotických plátů usazováním tuků v cévní stěně, tepny ztrácí svoji elasticitu a postupně se uzavírají.

Copyright © 2023 Karel Beneš