Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Kompresivní léčba

Nošení správně zvolených zdravotních punčoch snižuje zatížení povrchového žilního systému dolních končetin zvýšeným odtokem mízní tekutiny a krve směrem k srdci, a tím přináší nemocnému úlevu. Podpůrné punčochy, které jsou běžně k dostání, jsou jen pomocné, protože jejich kompresivní síla není dostatečná.

Nejvhodnější jsou zdravotní punčochy II. kompresní třídy na lékařský poukaz. Na naší klinice klademe důraz na správnou velikost punčoch, musí být pevné a vyvíjet tlak na celou dolní končetinu, jinak neplní svou úlohu!

Na našem pracovišti Vám doporučíme nejvhodnější typ a velikost kompresívních punčoch.

Copyright © 2023 Karel Beneš