Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Křečové žíly - nový způsob operace je trvalým řešením

Kdo by neznal ty modré uzlíky, které vystupují nad úroveň kůže a hyzdí tak naše nohy? Křečové žíly jsou totiž jedno z nejčastějších onemocnění postihující více než třetinu populace. Co je však příčinou?

Vzpřímený postoj neznamenal pro člověka jen viditelné odlišení od zvířecí říše, ale i větší zátěž na jeho žíly. Homo Sapiens byl původně matkou Přírodou projektován pro pohyb po čtyřech. Křečové žíly se tak objevily již v dávné minulosti, a to pouze u lidí, žádné zvíře je nemá. U žen se vyskytují 2 x častěji a s věkem počet nemocných obou pohlaví stoupá. Jakmile se křečové žíly (odborně varixy) objeví, musíme počítat s tím, že se stav bude postupně jenom zhoršovat. Je proto vhodné již v počátcích onemocnění navštívit lékaře, který se jejich léčbou zabývá, nejlépe cévního chirurga, který nohy již v počátku onemocnění vyšetří ultrazvukovým přístrojem.

Bez správné ultrazvukové diagnózy nelze žíly kvalitně operovat, proto je tzv. barevná duplexní sonografie v diagnostice křečových žil dnes již zlatým standardem. V ideálním případě provádí podrobné mapování křečových žil tzv. echomapping chirurg, který žíly operuje, vytvoří si tak plán budoucí operce. Tato činnost je velmi důležitá, protože je pak mnohem menší riziko recidivy. Na našem pracovišti vyšetřujeme tímto způsobem všechny klienty, a to i ty, kteří ještě nemají viditelné křečové žíly a přicházejí pouze na sklerotizaci drobných žilek.

Sklerotizace má naději na úspěch pouze tehdy, když jsou hlavní povrchové žilní kmeny plně funkční.. Klienty, kteří varixy ještě nemají, ale povrchový žilní kmen je již poškozen, sledujeme pravidelně v naší ambulanci. Jakmile se objeví první žilní uzly, doporučujeme operaci. Kosmetický efekt včasně provedené operace je mnohem větší než u velkých varixů, u kterých již nastal otok končetiny, ekzém nebo hnědavé zbarvení kůže. Zde platí, že strach navštívit lékaře včas není opravdu na místě. Lidé často operaci křečových žil oddalují, protože mají obavy z bolestivého zákroku, z velkých hematomů nebo dlouhé pracovní neschopnosti. Řešením jsou nitrožilní metody, které se používají více než deset let a stále se zdokonalují.

Naše pracoviště bylo jedním z prvních v republice, které nabídlo klientům radiofrekvenční operaci pomocí bipolární sondy firmy Olympus, která pracuje na základě vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Automatický systém Celon Lab Precision si sám energii dávkuje a žilní kmen uzavírá pomocí tepelné energie o teplotě kolem 80- 100oC. Teplota je tak mnohem nižší než u laserové operace. Po zatavení hlavního žilního kmene provádíme kosmetickou miniinvazivní flebektomii - to znamená šetrné odstranění uzlíků křečových žil pomocí speciálních nástrojů z drobných mikrovpichů o velikosti 2 - 3 mm, které není třeba sešívat. Tato jemná operace dovolí po 2 hodinách od operace klientovi odejít s doprovodem k autu, které jej odveze domů.

Třetí den po operaci je možné začít pracovat v kanceláři. Rozdíl od klasické operace je nejen minimální bolestivost bez nutnosti hospitalizace a delší neschopnosti, ale i v menším procentu pooperačních komplikacích, jako je hluboká žilní trombóza. Operovaným provádíme po 1 měsíci kontrolní ultrazvukové vyšetření a dle potřeby sklerotizaci drobných žilek. Další kontroly jsou po půl roce.

Na našem pracovišti provádíme také ambulantní operace recidiv po klasických operacích žil, které jsou mnohem náročnější na ultrazvukovou diagnostiku i na precizní provedení. Operace radiofrekvenční sondou zdravotní pojišťovny nehradí, ale finanční zátěž nepřesahuje ztrátu peněz, která nastává při tří až čtyřtýdenní neschopnosti.

Copyright © 2023 Karel Beneš