Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Křečové žíly - varixy

Křečové žíly - varixy jsou jedním z nejčastějších onemocnění, lidskou populaci postihují v 10-40 %. Jsou známé již od starověku a historie léčby sahá do dob Hippokratových.

Varixy jsou civilizační choroba, na jejich výskyt má vliv mnoho faktorů, jako dědičnost, pohlaví, věk, profese a těhotenství.

Výskyt křečových žil souvisí se vzpřímeným držením těla, u zvířat se vůbec nevyskytuje. Žíly se rozšiřují vlivem méněcennosti žilní stěny, která je geneticky daná.

Varixy bez léčby nikdy nemizí, jejich postupné zhoršování je nezvratné. Pomalu se zvětšují a časem se z původně kosmetické vady stávají zatěžujícím onemocněním. Konzervativní léčba, kompresní punčochy a léky můžou zlepšit subjektivní pocity pacienta, ale ke zmenšení či odstranění žil nikdy nevedou.

Odstranění křečových žil je možné především chirurgicky, neboť křečové žíly jsou ve své podstatě onemocněním chirurgickým. Operace varixů je nejčastěji prováděna z důvodů kosmetických, při větších subjektivních obtížích pacienta, u příznaků chronické žilní nedostatečnosti, opakovaných zánětech žil, při krvácení z varikózních uzlů a u bércového vředu.

Hlavními druhy chirurgické léčby křečových žil jsou kosmetická flebektomie (odstranění žil z drobných vpichů), endovaskulární uzavření žilního kmene radiofrekvenční energií nebo laserem, endoskopické odstranění žilních spojek u bércového vředu.

Chirurgická léčba je dnes prováděna většinou ambulantně v rámci jednodenní chirurgie.

Copyright © 2023 Karel Beneš