Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Laserová operace křečových žil

Laserová energie je používána k operaci křečových žil již od 90. let 20. století. Časem se postupně prodlužovala pracovní vlnová délka laserového paprsku s ohledem na větší šetrnost k okolním tkáním a větší účinnost na tkáň žíly. V současné době je nejpoužívanější laserový paprsek o vlnové délce 1470 nm, který je netečný ke krvi, veškerá energie je vstřebávána žilní stěnou.

Proč je laserová operace šetrnější než jiné metody?

Na naší klinice používáme jeden z nejmodernějších typů laserů Lasotronix Smart M o vlnové délce 1470 nm. Používáme tenká vlákna o šíři 400µm s radiální emisí laserového paprsku, kterými jsme schopni uzavřít i žilní kmen o šířce větší než 1 cm. Radiální (kruhová) emise laserového paprsku lépe přenáší energii na žílu a také podstatně snižuje pracovní teplotu oproti starším vláknům. Tenké vlákno nám umožňuje žílu napíchnout kanylou, kterou je laserová sonda do žilního kmene protažena. Lze se tak vyhnout operačním řezům.

Pod ultrazvukovou kontrolou je okolí žilního kmene naplněno roztokem anestetika (tumescence), které žilní kmen znecitliví, zúží a okolí ochrání před termálním poškozením. Laserová sonda je vytahována po akustickém signálu vždy za několik sekund po centimetrových úsecích, přenášená energie bezpečně žílu uzavírá a nastává požadované přerušení krevního toku. Zákrok trvá 1-3 minuty, je velmi šetrný a nebolestivý, proto jej s úspěchem provádíme ambulantně.

Šetrná a bezpečná metoda

Na rozdíl od strippingu při běžné operaci, při kterém je povrchový žilní kmen vytržen z končetiny, je uzavřená žíla při nové metodě zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh.

Laserová operace je šetrná, bezpečná a klienty dobře vnímána. Po výkonu nevznikají velké hematomy, nepříjemné pocity jsou minimalizovány a rychlá rekonvalescence umožňuje časný návrat k běžné aktivitě.

Menší výskyt komplikací

Léčbu provádíme ambulantně, pacient vstává z lůžka krátce po výkonu. Šetrný výkon a časná chůze snižují riziko hluboké žilní trombózy. Jako prevenci žilní trombózy aplikujeme po operaci všem klientům minidávky heparinu. Délka podávání je závislá na míře rizika a trvá 1 až 10 dní.

Operace v režimu jednodenní chirurgie minimalizuje možnost přenosu nemocniční infekce.

Laserová operace má již dnes svou pevnou pozici v léčbě křečových žil.

Copyright © 2023 Karel Beneš