Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Léčba ischemické choroby dolních končetin (I.)

Konzervativní léčba zahrnuje užívání léků, důslednou léčbu přidružených chorob (cukrovka), trénink chůze, omezení živočišných tuků ve stravě a péči o nohy.

Jejím cílem je zpomalení aterosklerotických změn, zvýšení prokrvení končetiny a podpora vzniku kolaterálního (bočného) krevního oběhu, který výrazně přispívá k zásobení končetiny okysličenou krví.

Léky užívané při všech stádiích nemoci způsobují rozšíření tepen, snižují viskozitu krve zamezením řetízkování červených krvinek a lepivosti krevních destiček nebo zasahují do procesu srážení krve. Další skupina léků snižuje hladinu cholesterolu a krevních tuků. Při přetrvávajícím kouření a nedodržování nízkocholesterolové diety je však účinek léčiv značně potlačen.

Pacient s ICHDK je pravidelně a dlouhodobě sledován v cévní ambulanci, v případě potřeby je provedena angiografie tepen dolních končetin (vyšetření tepenného systému kontrastní látkou), která ozřejmí místo tepenného zúžení nebo uzávěru. Dle nálezu je navržen léčebný postup. Na pracovišti intervenční radiologie rentgenolog zúžený nebo krátký uzavřený úsek tepny zprůchodní speciálním balónkem, zavedeným pomocí kovového vodiče, vpichem do tepny v třísle. Tento výkon se nazývá angioplastika (PTA).

Zprůchodněný úsek bývá někdy vyztužen jemnou kovovou síťkou - stentem k udržení stálého průsvitu cévy. Angioplastika je prováděna během krátkodobé hospitalizace, může nahradit operaci tepen, nebo jí často předchází. Postižení tepen bývá často mnohočetné, některé úseky se podaří rozšířit pomocí balónku, jiné musí být přemostěny cévní rekonstrukcí. Většinu typů uzávěrů tepen je nutné řešit operativně. Uzavřený nebo zúžený úsek je chirurgicky přemostěn cévní protézou či vlastním žilním štěpem nemocného - bypassem, nebo vyčištěn - endarterektomií. Cévní protézy jsou vyrobeny nejčastěji z pleteného dakronu nebo jsou lité ze speciální hmoty (PTFE).

I přes velký pokrok ve vývoji materiálů pro cévní náhrady je štěp povrchové žíly stále nejlepším materiálem k cévní rekonstrukci. Tato žíla vedoucí od vnitřního kotníku k tříslu je součástí povrchového žilního systému, který odvádí pouze 10% krve z končetiny, a proto může být pro účely cévního výkonu použita.

Cévní rekonstrukce jsou prováděny v celkové nebo místní - svodné anestesii. Během operace je podávána látka heparin - bránící srážení krve během nakládání svorek na tepenné kmeny a na jejím konci je vyvázána látkou zvanou protamin, který srážlivost krve opět normalizuje.

Léčba ischemické choroby dolních končetin (II.)

Copyright © 2023 Karel Beneš