Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Období po operaci křečových žil

Pacient časně po operaci vstává z lůžka a může přecházet. Časná mobilizace pacienta z lůžka a chůze krátce po výkonu má zásadní léčebný i preventivní význam, neboť delším vyřazení žilně svalové pumpy dochází k tlakovému přetěžování žilního systému. Pacient má buď chodit, nebo ležet s vyvýšenými dolními končetinami a neměl by déle sedět nebo stát na místě. Po operaci lze k tlumení bolesti a k rychlejšímu hojení užít různé konvenční léky nebo i vhodná homeopatika.

Po zhojení operačních ran je možno končetiny sprchovat chladnou vodou v kombinaci s cviky zapojujícími svalstvo bérce a stehna. Kosmetický stav končetiny se zlepšuje postupně, délka pracovní neschopnosti závisí na charakteru zaměstnání a zpravidla i na odolnosti a postoji pacienta. Po operaci se nedoporučuje dlouhé stání ani sezení a hlavně přibývání na váze. Důležitá je i zdravá výživa s dostatkem tekutin, pravidelný pohyb a hlavně abstinence kouření.

I v pozdějším období je vhodný pohyb zlepšující žilní odtok z končetin jako plavání běh, jízda na kole, naproti tomu jsou nevhodné sporty jako vzpírání, fotbal, volejbal, tenis a všechny druhy skoků.

Copyright © 2023 Karel Beneš