Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Křečové žíly trápí člověka odpradávna

Vznik křečové žíly

Modré uzlíky, vystupující nad úroveň kůže, které hyzdí naše nohy - křečové žíly - ... všichni jsme o nich zajisté mnohokrát slyšeli. Není divu, vždyť se jedná o jedno z nejčastějších onemocnění postihující lidskou populaci v 10-40 %. Je známé již od starověku a historie léčby sahá do dob Hippokratových. Patří mezi civilizační choroby, u zvířat se vůbec nevyskytuje, má se za to, že souvisí se vzpřímeným držením těla. Na jeho výskyt má vliv mnoho faktorů, jako dědičnost, pohlaví, věk, profese, těhotenství.

Ženy jsou na tom s křečovými žilami hůře

Za varikózní považujeme žílu rozšířenou, prodlouženou a meandrovitě vinutou. Změnami bývají postiženy povrchové žíly různého průsvitu od kožních metliček až po hlavní povrchové žilní kmeny. Ženy mívají varixy 2x častěji než muži a s rostoucím věkem u obou pohlaví počet nemocných rychle stoupá. Vrozená méněcennost pojivové tkáně však může vést k výskytu této nemoci i v dětském věku. Ze zaměstnanců trpí varixy nejvíce pracovníci, kteří při své práci převážně stojí, např. prodavačky, u kterých je výskyt křečových žil až v 50%. Každé těhotenství nález na žilním řečišti zhoršuje a není náhoda, že právě v tomto období se křečové žíly u žen objeví. Je to způsobeno nejen tlakem plodu na pánevní žíly, které hůře odvádí krev k srdci, ale hlavě hormonálními vlivy, které způsobují rozšíření žilní stěny a výskyt varixů již v I. trimestru těhotenství.

O tom, jak silný je civilizační tlak způsobený změnou životního stylu, svědčí zvýšený výskyt onemocnění žil u imigrantů z asijské, africké či australské populace, kde je jinak počet onemocnění nízký. Z dolní končetiny odtéká krev 2 žilními systémy - z 10 % povrchovým a z 90 % hlubokým, které jsou navzájem propojeny žilními spojkami a z anatomického i funkčního hlediska společně tvoří jednotný celek. Všechny výše popsané vlivy působí na rozšíření žilní stěny v povrchovém žilním systému, dochází k nedomykavosti chlopní, které ve zdravých žilách brání zpětnému toku krve. Místo toho, aby krev odtékala z končetiny směrem k srdci, dochází k přeplňování žilního systému zvýšeným tlakem krevního sloupce. Tlak krevní stázy způsobuje zhoršenou drenáž končetiny a dochází k otokům, které při dlouhém trvání zvyšují náchylnost končetiny k akutním zánětlivým onemocněním jako je např. růže. Nejčastěji varikózní změny postihují hlavní povrchové žilní kmeny dolních končetin - velkou skrytou žílu (jdoucí od vnitřního kotníku do třísla) a malou skrytou žílu jdoucí od vnějšího kotníku do podkolenní jamky.

Kouření a nadváha křečovým žilám svědčí

Pacient nemůže ovlivnit svou dispozici ke křečovým žilám (varixům) a odstranit rizikové faktory dané věkem a pohlavím a rodinnou zátěží. Může však objevení křečových žil oddálit, nebo zmírnit průběh onemocnění a odstranit některé rizikové faktory. Doporučuje se redukce nadváhy, prevence zácpy úpravou stravy, omezení dlouhého stání během dne, a pokud je to možné je dobré ulevit dolním končetinám jejich uložením do zvýšené polohy. Vhodná je chůze, jízda na kole nebo plavání. Pokud má žena ke vzniku varixů sklony, měla by se poradit s lékařem, zda je vhodné užívat hormonální antikoncepci. Kdo má dispozici k tvorbě křečových žil, má nadváhu, užívá hormonální antikoncepci a navíc kouří, si musí uvědomit, že účinek těchto rizikových faktorů se nesčítá ale násobí.

Prevencí komplikací může být včasná operace, provedená ještě před rozvinutím patologických změn na dolních končetinách. Pokud jsou již varixy vyvinuty, je vhodné nosit kompresivní elastické punčochy, jejich dlouhodobé nošení, hlavně však v teplých letních měsících, bývá problematické, V případě hormonální antikoncepce je nutné vybrat nejvhodnější preparát. Doporučují se preparáty s nízkým obsahem estrogenů. Vzhledem k široké nabídce na trhu je nejlepší konzultace s gynekologem.

Copyright © 2023 Karel Beneš