Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Operace žil od A do Z

Správný postup vyžaduje čtyři návštěvy:

1) Konzultace

Ke konzultaci vás objednáme na určitý den a hodinu. Přineste si s sebou kartičku zdravotní pojišťovny a všechny lékařské zprávy předchozích vyšetření, která souvisí s konzultací. V následujícím rozhovoru zhodnotíme váš celkový zdravotní stav se zaměřením na onemocnění žil. Poté vyšetříme váš povrchový žilní systém barevným ultrazvukem. Výsledek vyšetření vám názorně vysvětlíme pomocí nákresu a prezentace na počítači. Sdělíme vám možnosti léčby, a také metody používané na našem pracovišti. K operaci na naší klinice vás vybavíme příslušnými formuláři, poučíme vás o nutných předoperačních vyšetřeních a předoperační přípravě. K další vzájemné komunikaci využíváme e-mail nebo telefonem. Několik dnů před operací vás budeme telefonicky kontaktovat a domluvíme s Vámi všechny náležitosti k plánované operaci.

2) Operace

Operace křečových žil

K operaci se musíte dostavit nalačno s oholenou celou končetinou včetně třísla, s laboratorními výsledky od vašeho praktického lékaře a s kompresívními punčochami. Hormonální antikoncepci není nutné vysazovat. Dle směrnic České společnosti anesteziologie (http://www.csarim.cz) nasazujeme jako prevenci žilní trombózy po operaci nízkomolekulární heparin, který se aplikuje 1x denně po dobu 5- 10 dní do podkoží. Před operací se převlečete do operační haleny a oblečete si jednorázové spodní prádlo. Chirurg označí vaše křečové žíly speciálním fixem, anesteziolog vás poučí o průběhu anestézie a sestra vás odvede na sál.

Operace trvá necelou hodinu a probíhá nejčastěji v šetrné narkóze nebo analgosedaci s tumescencí žilního kmene. Po operaci budete 1,5 hodiny sledován(a) na lůžku sestrou, která monitoruje celkový stav, krevní tlak, tepovou frekvenci a saturaci kyslíkem. Dolní končetina po operaci většinou nebolí, léky na bolest vám můžeme v případě potřeby podat. Mobilním telefonem se domluvíte s vaším doprovodem, kdy vás má vyzvednout. Vzhledem k použitým lékům při anestézii nesmíte do druhého dne řídit motorové vozidlo.

Propuštěn(a) budete po splnění všech zdravotních kritérií proti podpisu vašeho doprovodu.

Od chirurga obdržíte Lékařskou zprávu a od anesteziologa Poučení po anestézii. Doma mějte dostatečný příjem tekutin - nejméně 2- 3 l/den. Punčochu sami z operované dolní končetiny nesundávejte. Trvalé stažení končetiny kompresivní punčochou je nutné až do prvního převazu. Operovanou končetinu mějte ve vyvýšené poloze a provádějte pomalé cviky ve stylu "pata - špička" v kotníku. Nevhodné je déle sedět či stát. Během první noci nezůstávejte sami a mějte k dispozici telefon! V případě potřeby můžete telefonicky kontaktovat chirurga nebo anesteziologa.

3) Převaz

Na převaz vás pozveme 4. pooperační den. Po operaci ve čtvrtek provádíme převazy v pondělí. Na převaz můžete přijet autem sami bez doprovodu. Vezměte si s sebou 2. punčochu. Po převazu ji navlékneme na operovanou končetinu. Pracujete-li v kanceláři, můžete jít po převazu do práce. Klientům, kteří při práci stojí nebo přecházejí, doporučujeme nechat si vystavit neschopenku v době max. 1 týden. Kompresívní punčocha je nošena na operované končetině 1 týden nepřetržitě i v noci, další 2- 3 týdny pouze během dne, na noc lze punčochu odložit. Plný sportovní výkon doporučujeme za 3- 4 týdny dle rozsahu operace.

4) Ultrazvuková kontrola

Za měsíc po operaci provádíme ultrazvukovou kontrolu operované končetiny, kterou můžeme dle potřeby doplnit sklerotizací. Ke sklerotizaci si přinesete kompresívní punčochy, 1 litr vody na pití a podepsaný informovaný souhlas. Po sklerotizaci se kompresívní punčochy nosí 3 dny nepřetržitě i v noci, potom dalších 10 dní pouze během dne. Po sklerotizaci není žádné omezení vyjma fyzického cvičení.

Méněcennost vaziva žilní stěny vedoucí ke vzniku křečových žil je geneticky podmíněná. Dobře provedenou operací dokážeme křečové žíly odstranit, nejsme však schopni ovlivnit vznik dalších křečových žil. Jsme si toho vědomi, proto všechny klienty sledujeme při pravidelných kontrolách. Drobné vznikající křečové žíly dokážeme odstranit ambulantní sklerotizací.

Copyright © 2023 Karel Beneš