Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Principy moderní operace křečových žil

V posledních 20 letech došlo k pevnému propojení moderních operačních postupů s nejnovější diagnostickou a léčebnou technikou. Jedná se hlavně o rozvoj ultrazvukové diagnostiky a radiofrekvenční a laserovou technologii léčby křečových žil. Klasická operace bývá opouštěna hlavně z důvodu své nešetrnosti, bolestivosti, delší rekonvalescence a horšího kosmetického efektu.

Principy moderní operace křečových žil

Moderní doba požaduje bezbolestný ambulantní výkon s rychlým návratem do práce a esteticky co nejlepší kosmetický efekt. Léčba nemá pouze zdravotní hledisko, ale má za cíl, aby operovaná končetina vypadala kosmeticky co nejlépe. V diagnostice má hlavní slovo barevný duplexní ultrazvuk.

Barevným mapováním je přesně zjištěn rozsah poškození žil a místa, kde budoucí operační zákrok bude nejefektivnější. Hlavní povrchový žilní kmen není z končetiny vytrháván jako u klasické operace, ale šetrně uzavřen radiofrekvenční energiií nebo laserem, v končetině zůstává a postupně se přemění ve vazivový pruh.

Viditelné křečové žíly se při klasické operaci vytrhávají pomocí nástrojů připomínajících harpunu, způsobují devastaci podkoží a rozsáhlé hematomy.

Moderní operace spočívá v šetrné miniflebektomii, při které se žíly šetrně odstraňují z končetiny z drobných 2 - 3 mm vpichů jemnými háčky. Ranky není potřeba sešívat, jsou pouze přelepeny speciálními pásky.

Krátce po operaci odchází klient s doprovodem domů, proto ambulantní operace vyžaduje i jiný způsob anestézie. Nejčastěji je používána analgosedace v kombinaci s tumescencí okolí žilního kmene pomocí ultrazvuku. Přítomnost našeho anesteziologa je pro vás vždy výhodou.

Po operaci není nutný pobyt v nemocničním zařízení, rekonvalescence je velmi krátká, klient není vytržen ze svého sociálního a pracovního života.

Copyright © 2021 Karel Beneš