Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Radiofrekvenční ablace

Na jakém principu pracuje radiofrekvenční sonda?

Logo Celon

Firma Celon - člen skupiny Olympus - vyvinula radiofrekvenční jednotku určenou k nitrožilní operaci křečových žil. RFITT - RadioFrequency Induced ThermoTherapy - radiofrekvenčně indukovaná termoterapie.

Radiofrekvenční sonda pracuje obdobně jako mikrovlnná trouba na základě vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Křečové žíly jsou uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie vyzařované bipolární sondou.

Křečové žíly se změní ve vazivový pruh

Radiofrekvenční přístroj Olympus Celon

Pracovní sonda je zavedena do povrchového žilního kmene u kolene malým řezem nebo pouhým vpichem. Pod ultrazvukovou kontrolou je okolí žilního kmene naplněno roztokem anestetika (tumescence), které žilní kmen znecitliví, zúží a okolí ochrání před termálním poškozením. Při postupném vytahování sondy rychlostí 1 cm za vteřinu je na žilní stěnu rovnoměrně přenášena indukována tepelná energie v rozmezí 80 - 100 ° C. Dochází k okamžitému smrštění a „zatavení“ žíly. Nastává požadované přerušení krevního toku. Zákrok trvá 1-3 minuty, je velmi šetrný a nebolestivý, proto jej s úspěchem provádíme ambulantně. V pooperačním období se žíla přemění ve vazivový pruh.

Proč je operace radiofrekvenční sondou šetrnější než jiné metody?

Sonda radiofrekvenčního přístroje má nízkou pracovní teplotu, v kombinaci s tumescencí žilního kmene zabraňuje termálnímu poškození okolních tkání.

Rovnoměrné působení energie - větší přesnost

Speciální zakončení sondy umožňuje rovnoměrné působení energie na žilní stěnu, tím je dosažena větší účinnost uzavření žilního kmene.

Plná kontrola nad kvalitou výkonu

Radiofrekvenční sonda

Další výhodou této metody je automatická kontrola účinku sondy pomocí akustického signálu. Operatér reguluje rychlost vytahování sondy podle výšky signálního tónu, která se při uzavírání žíly mění, tím je zajištěna plná kontrola nad kvalitou výkonu.

Šetrná a bezpečná metoda

Na rozdíl od strippingu při běžné operaci, při kterém je povrchový žilní kmen vytržen z končetiny, je uzavřená žíla při nové metodě zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh. Radiofrekvenční operace je šetrná, bezpečná a pacienty je dobře vnímána. Po výkonu nevznikají velké hematomy, nepříjemné pocity jsou minimalizovány a rychlá rekonvalescence umožňuje časný návrat k běžné aktivitě.

Menší výskyt komplikací

Princip uzavírání žil

Léčbu provádíme ambulantně, pacient vstává z lůžka krátce po výkonu. Šetrný výkon a časná chůze snižují riziko hluboké žilní trombózy. Jako prevenci žilní trombózy aplikujeme po operaci všem klientům minidávky heparinu. Délka podávání je závislá na míře rizika a trvá 1 až 10 dní.

Operace v rámci jednodenní chirurgie minimalizuje možnost přenosu nemocniční infekce.

Radiofrekvenční uzávěr křečových žil přístrojem Celon Lab Presicion firmy Olympus má již dnes svou pevnou pozici v léčbě křečových žil.

Copyright © 2023 Karel Beneš