Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Radiofrekvenční ablace

Na jakém principu pracuje radiofrekvenční sonda?

Logo Celon

Firma Celon - člen skupiny Olympus - vyvinula radiofrekvenční jednotku určenou k nitrožilní operaci křečových žil. RFITT - RadioFrequency Induced ThermoTherapy - radiofrekvenčně indukovaná termoterapie.

Radiofrekvenční sonda pracuje obdobně jako mikrovlnná trouba na základě vysokofrekvenčních elektromagnetických vln. Křečové žíly jsou uzavřeny pomocí radiofrekvenční energie vyzařované bipolární sondou.

Křečové žíly se změní ve vazivový pruh

Radiofrekvenční přístroj Olympus Celon

Pracovní sonda je zavedena do povrchového žilního kmene nejčastěji na bérci malým řezem nebo pouhým vpichem. Pod ultrazvukovou kontrolou je okolí žilního kmene naplněno roztokem anestetika (tumescence), které žilní kmen znecitliví, zúží a okolí ochrání před termálním poškozením. Při postupném vytahování sondy rychlostí 1 cm za vteřinu je na žilní stěnu rovnoměrně přenášena indukována tepelná energie v rozmezí 80 - 100 ° C. Dochází k okamžitému smrštění a „zatavení“ žíly. Nastává požadované přerušení krevního toku. Zákrok trvá 1-2 minuty, je velmi šetrný a nebolestivý, proto jej s úspěchem provádíme ambulantně. V pooperačním období se žíla přemění ve vazivový pruh.

Proč je operace radiofrekvenční sondou šetrnější než jiné metody?

Sonda radiofrekvenčního přístroje má 8x nižší pracovní teplotu sondy než většina laserových technik. Nebezpečí termálního poškození okolních tkání, nervových vláken, podkoží a kůže je nižší.

Rovnoměrné působení energie - větší přesnost

Speciální zakončení sondy umožňuje rovnoměrné působení energie na žilní stěnu, tím je dosažena větší účinnost uzavření žilního kmene.

Plná kontrola nad kvalitou výkonu

Radiofrekvenční sonda

Další výhodou této metody je automatická kontrola účinku sondy pomocí akustického signálu. Operatér reguluje rychlost vytahování sondy podle výšky signálního tónu, který se po uzavření žíly změní, a tím je zajištěna kvalita při optimálním přenosu tepelné energie. Výkon je šetrný pro okolní tkáně a chirurg má nad průběhem celého výkonu plnou kontrolu.

Šetrná a bezpečná metoda

Narozdíl od strippingu při běžné operaci, při kterém je povrchový žilní kmen vytržen z končetiny, je uzavřená žíla při nové metodě zachována na místě a postupně se přemění ve vazivový pruh. Radiofrekvenční uzávěr žil je tím mimořádně šetrný, zcela bezpečný a pacienty dobře snášen. Po výkonu nevznikají velké hematomy, pacient necítí bolest, nepříjemné pocity jsou minimalizovány, je možný rychlý návrat k běžné pracovní činnosti.

Menší výskyt komplikací

Princip uzavírání žil

Léčbu provádíme ambulantně, pacient vstává z lůžka krátce po výkonu. Jemný výkon a časná chůze snižuje riziko hluboké žilní trombózy. Operace v rámci jednodenní chirurgie vylučuje také možnost vzniku a přenosu nemocniční infekce.

Radiofrekvenční uzávěr křečových žil novým přístrojem Celon Lab Presicion firmy Olympus má již dnes svou pevnou pozici v léčbě křečových žil.

Copyright © 2021 Karel Beneš