Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Ultrazvukové vyšetření

Přístrojové vybavení

Pouze správná diagnostika vede ke správné léčbě. Ultrazvukové vyšetření nám pomáhá zmapovat rozsah postižení povrchových žil a naplánovat šetrný limitovaný výkon pouze v rozsahu poškození. S bouřlivým rozvojem mininvazivních metod léčby křečových žil během posledních desetiletí se barevné ultrazvukové vyšetření žilního systému stalo diagnostickým standardem.

Technická kvalita zobrazení se postupem času zlepšovala a v rukou zkušeného lékaře má v dnešních dnech ultrazvuk zásadní diagnostickou výpovědní hodnotu. Odhalí anatomické i funkční změny v povrchových i hlubokých žílách i tepenném systému končetin.

Vyšetření je nebolestivé, trvá asi 15 minut, lze jej kdykoliv opakovat. Během operace je ultrazvuk používán k přesné anatomické orientaci, k miniinvazivnímu žilnímu přístupu a také k provádění tumescence (napuštění okolí žilního kmene roztokem anestetika před jeho uzávěrem).

Ultrazvukové vyšetření provádíme jak při vyšetřování křečových žil a tak před sklerotizací drobných žilek a metliček.

Copyright © 2023 Karel Beneš