Telefon

776 761 961

E-mail

benes@kbklinika.cz

Konzultační hodiny pro klienty:

pondělí a středa

Jak poznám, že mám dispozici ke křečovým žilám?

Nejprve se na výskyt křečových žil zeptejte v rodině, protože se jedná o dědičnou méněcennost vaziva žilní stěny. Prohlédněte si vaše dolní končetiny nejlépe večer po zátěži nebo v období menstruace. Na končetinách bývá výrazná žilní kresba a žilní náplň, cévy jsou zvýrazněné, namodralé a často vystupují nad úroveň kůže. Křečové žíly bývají spojeny s různými obtížemi, jako jsou otoky nohou, bolestivost, pocit tíhy a napětí, svědění kůže a také zvýšená pigmentace. Pokud si všimnete těchto příznaků nebo máte obavy, je vhodná konzultace s lékařem.

Mohou křečové žíly samy zmizet?

Varixy bez léčby nezmizí, naopak se neustále zvětšují a postupně se z původně kosmetické vady stávají zatěžujícím onemocněním. Důsledky žilní nedostatečnosti jsou velmi pestré, jejich léčba vyžaduje dobrou erudici a patří do rukou zkušeného chirurga, který dokáže onemocnění správně rozpoznat, stanovit diagnózu a navrhnout správný operační výkon.

Jakým způsobem se operují křečové žíly?

Mnoho desítek let se při klasické operaci hrazené zdravotními pojišťovnami žilní kmeny v třísle podvazují a eventuálně celé vytahují a viditelné žíly se vytrhávají dlouhými noži se zoubky. Před výkonem většinou není prováděn diagnostický ultrazvuk. Po operaci jsou na končetině rozsáhlé hematomy, velmi často je poraněn lymfatický systém a nervové pleteně. Hojení a pracovní neschopnost trvá mnoho týdnů. V posledních desetiletích byly vyvinuty šetrné miniinvazivní metody prováděné v režimu jednodenní chirurgie, kdy je žilní kmen na stehně uzavřen laserem nebo radiofrekvenční energií. Před operací je vždy prováděn diagnostický ultrazvuk. Varixy se odstraňují z 1-3 mm mikrořezů pomocí speciálních háčků. Flebektomie je ke tkáním šetrnější a netvoří se větší hematomy. Ranky na našem pracovišti většinou nesešíváme stehy, ale lepíme pásky. Po výkonu je na končetinu navlečena kompresivní punčocha, kterou pacient nosí nepřetržitě 1 týden, a další 2 týdny pouze během dne. Po 1,5 hod. po výkonu pacient odchází s doprovodem domů, práci v sedě může provádět již za 2-3 dny. Při správném provedení vykazují tyto výkony méně komplikací než klasické operace v nemocnici. Moderní operační metody jsou velmi šetrné.

Kdy je vhodná sklerotizace a kdy je nutné operovat?

Rozhodnutí mezi operací sklerotizací závisí na stupni postižení, lokalizaci a závažnosti žilního nálezu.

Sklerotizaci zvolíme pro menší, povrchové křečové žíly a metličky nejčastěji jako kosmetický výkon. Sklerotizační látka ve formě tekutiny nebo pěny se aplikuje do žíly, kde poškodí vnitřní nesmáčivou vrstvu stěny, žíla se postupně uzavře a pozvolna se vstřebá do okolní tkáně.

Větší křečové žíly vyžadují chirurgické odstranění, když se zhoršují bolesti žil, otoky, pocit tíže a napětí, noční křeče, svědění kůže, po opakujícím se povrchovém žilním zánětu, nebo jako prevence vzniku bércového vředu.

Před operací je nutná konzultace s cévním chirurgem, který po ultrazvukovém vyšetření doporučí nejvhodnější metodu k odstranění žil. Chirurgické výkony jsou v současnosti často prováděny v režimu jednodenní chirurgie, kdy pacient po několika hodinách odchází domů po miniinvazivním odstranění křečových žil pomocí moderních metod jako je laserová fotokoagulace, radiofrekvenční ablace nebo mechanickochemická ablace systémem ClariVein.

Kdy má být provedena operace varixů?                                                                                                       

U každého pacienta je nutné postupovat individuálně. Operace se provádí z kosmetických důvodů, při výrazných obtížích jako jsou noční křeče, pocit tíže a napětí, otok a svědění kůže a také jako prevence závažných zdravotních komplikací, zánětů, žilní trombózy a vzniku bércového vředu. Často se důvody vedoucí k operaci kombinují. Na rozhodnutí řešit stav operativně není třeba čekat až do objevení zjevných obtíží nebo komplikací. Druh léčby je vždy na rozhodnutí lékaře, který doporučí, jaký výkon je pro pacienta nejvhodnější. Na rozhodnutí řešit stav operativně není třeba čekat až do objevení zjevných obtíží nebo komplikací.

Lze varixy léčit bez operace?                                                                                               

Konzervativní (neoperační) léčba je pouze podpůrná. Je vhodná v počátečních stadiích onemocnění, zmírní obtíže, ale neodstraní již přítomné křečové žíly. Je založena na režimových opatřeních, omezení delšího stání, doporučena je chůze nebo plavání. Důležitá je komprese postižené dolní končetiny elastickou punčochou, která zmenší tlak v povrchových žilách. Obtíže také zmírní užívání léků – venofarmak. Nejúčinnější jsou rostlinné preparáty flavonoidy, které zvyšují napětí žilní stěny, podporují odtok mízní tekutiny a zmírňují otoky, brání shlukování červených krvinek a vzniku krevních sraženin a brání vzniku zánětu. I když je tato léčba účinná, již vniklé křečové žíly lze odstranit pouze operativně.  

Mám křečové žíly, jaké punčochy mám nosit?                                                                        

Podpůrné punčochy, které jsou běžně k dostání, jsou jen pomocné, protože jejich komprese není dostatečná. Nejvhodnější jsou zdravotní elastické punčochy II. kompresní třídy, nejčastěji jsou doporučovány dlouhé stehenní punčochy, které mají samodržící lem. Nosí se také po operaci žil. Důležitá je správná velikost punčoch, musí být pevné a vyvíjet tlak na celou dolní končetinu, jinak neplní svou úlohu! Zdravotní pojišťovna přispívá na 2 páry punčoch za kalendářní rok. Lékař vám předepíše správnou velkost a kompresivní třídu punčoch.

Mám křečové žíly, je lépe užívat léky nebo jít na operaci?                                                              

Léčba pomocí léků a kompresivních punčoch může zmírnit obtíže pacienta, ale ke zmenšení či odstranění žil nikdy nevede. Dlouhodobé nošení komprese snižuje životní komfort. Odstranění křečových žil je možné především chirurgicky, neboť křečové žíly jsou ve své podstatě onemocněním chirurgickým. V určitém stádiu onemocnění může být vhodná jiná než chirurgická léčba, nikdo však nemůže chirurga odpovědnosti za léčbu varixů zbavit.

Již několikrát jsem měla zánět křečových žil, co mám dělat?

Nejčastější příčinou zánětů jsou samotné křečové žíly, ve kterých dochází ke zpomalení proudění krve. Zánět může přejít do hlubokých žil a léčbu zkomplikovat. Nejvhodnější je kontaktovat cévního chirurga, který žilní systém vyšetří a navrhne operační řešení, které je provedeno až po vyléčení zánětu.

Má operace varixů vůbec smysl? Znám několik případů, že se opět objevily.

Předpokladem úspěšné léčby je stanovení správné diagnózy, která se dnes provádí výhradně duplexní ultrasonografií. Poté následuje správně indikovaný, takticky i technicky správně provedený operační výkon. Když se v dalším období začnou objevovat další nové žilky, doporučujeme přijít na kontrolu. Drobná recidiva se dá zpravidla vyřešit sklerotizací. Operace křečových žil neléčí genetickou příčinu onemocnění, ale léčí pouze důsledek méněcennosti vaziva žilní stěny, a odstraňuje již vzniklé křečové žíly.

Jaké postupy dodržovat v těhotenství?

Během těhotenství bývají křečové žíly více patrné a zvětšují se kvůli zvýšenému tlaku na pánevní žíly v důsledku zvětšující se dělohy.

Je vhodné dodržovat režimová opatření:

1. Chůze nebo plavání zlepšují krevní oběh v končetinách.

2. Nošení kompresních punčoch podporuje krevní oběh a zmírňuje otoky a pocit těžkých nohou.

3. Vyvýšená poloha končetin nad úroveň srdce zmenší otoky, tlak a napětí v žilách.

4. Důležitá je racionální strava s dostatkem vlákniny a dostatečná hydratace.

5. Pokud se obtíže s křečovými žilami zhoršují, je důležité se poradit s lékařem ohledně dalšího         postupu

Mám vysadit hormonální antikoncepci, když mám varixy?

V současnosti se antikoncepce před operací žil a před sklerotizací nevysazuje, protože moderní preparáty obsahují minimální množství estrogenů a riziko vzniku žilní trombózy je minimalizováno. Po operaci žil je aplikována nízkomolekulární miniheparinizace.

Nenašli jste odpověď na Váš dotaz? Zkuste se zeptat umělé inteligence vpravo dole.