Telefon

776 761 961

E-mail

benes@kbklinika.cz

Konzultační hodiny pro klienty:

pondělí a středa

Na KB klinice v Hradci Králové provádíme ambulantní operace křečových žil. Naším cílem je co nejkratší pobyt klienta ve zdravotnickém zařízení.

Konzultace, diagnostika, operační výkon a následné kontroly jsou centralizovány. Pacient má tak zajištěny veškeré služby na jednom místě.

Ultrazvukovou diagnostiku i operace provádí cévní chirurg, tím je zajištěna vysoká výtěžnost vyšetření pro následný chirurgický výkon.

Sledujeme rychlý pokrok v medicíně, naše klinika je vybavena špičkovou přístrojovou technikou. Věnujeme velkou pozornost šetrným operačním postupům, máme na zřeteli nejen zdravotní, ale i výsledný kosmetický efekt operace.

Naším cílem je poskytnout pacientům profesionální léčbu v kvalitně vybaveném pracovišti, v moderním a příjemném interiéru.