Telefon

776 761 961

E-mail

benes@kbklinika.cz

Konzultační hodiny pro klienty:

pondělí a středa

Ceny výkonů prováděných naší klinikou – výkony nehrazené zdravotním pojištěním
Odstranění křečových žil laserem s miniflebektomií na 1 dolní končetině18.000 až 20.000 Kč
Odstranění křečových žil metodou ClariVein na jedné končetině23.000 Kč
Ambulantní miniflebektomie na jedné končetině10.000 až 13.000 Kč
Pěnová kosmetická sklerotizace (sklerotizace metliček a malých žilek)300 – 500 Kč
Barevné mapování křečových žil (echomapping barevným ultrazvukem) na obou dolních končetinách300 Kč

Konkrétní výše úhrady operačního výkonu je vždy určena individuálně po důkladném vyšetření a posouzení závažnosti žilního postižení, závisí na rozsahu, technické náročnosti, délce operace a na množství spotřebovaných léků a zdravotnického materiálu.

Klienti smluvních pojišťoven mají plně hrazenou základní léčebnou péči dle sazebníku lékařských výkonů. Operační a kosmetické výkony převyšující rámec zdravotního pojištění hradí klient z vlastních prostředků. Klienti nesmluvních pojišťoven hradí léčbu po předchozí domluvě z vlastních prostředků.

O ceně výkonů, které nejsou plně hrazeny ze zdravotního pojištění naše pacienty informujeme vždy dopředu. Chcete-li vědět co vše Vám Vaše pojišťovna uhradí, kontaktujte nás, rádi Vám poskytneme detailnější informace.

Smluvní pojišťovny

Pojišťovny se kterými má naše klinika uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče.