Objednávky přijímáme na telefonním čísle: 776 761 961
Konzultační hodiny pro klienty: pondělí a středa
Telefonické objednávky: 776 761 961
Konzultace: pondělí a středa
MUDr. Karel Beneš
vedoucí lékař kliniky
Cévní chirurg s licencí ČLK
Naše klinika se specializuje
na kosmetické operace
křečových žil

Prevence žilní trombózy

Přítomnost křečových žil je spojena s určitým rizikem vzniku hluboké žilní trombózy. Je to způsobeno zpomalením žilního toku v postižených žilách tzv. žilní stázou. Trombus se může rozšířit i do hlubokých žil. Zde je nejlepší prevencí včasná operace křečových žil, která je indikována také před velkými operacemi, jako jsou náhrady velkých kloubů atd.

V rámci konzultace zjišťujeme rizikové faktory vzniku žilní trombózy, kterými jsou kouření, obezita, hormonální antikoncepce a geneticky daná zvýšená krevní srážlivost, nejčastěji Leidenská mutace V. faktoru srážení krve. Často se rizikové faktory sčítají a riziko se tím zvětšuje.

Na naší klinice postupujeme v prevenci žilní trombózy dle směrnic České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny – ČSARIM http://www.csarim.cz. Podáváme nízkomolekulární heparin, který se aplikuje nejčastěji 5 - 10 dní do podkoží. První injekci aplikujeme v den operace, další si aplikuje klient sám doma (po krátké instruktáži). Hormonální antikoncepci před operací žil nevysazujeme.

K prevenci žilní trombózy také přispívá miniinvazivní operace, která je vedena v lehké anestézii, často pouze v analgosedaci nebo ve svodné anestezii. Prevenci trombózy doplňuje časná mobilita po výkonu a kompresívní punčocha i na neoperované dolní končetině po dobu 24 hodin po operaci.

Copyright © 2023 Karel Beneš