Telefon

776 761 961

E-mail

benes@kbklinika.cz

Konzultační hodiny pro klienty:

pondělí a středa

Sklerotizace je ambulantní způsob léčby malých žilek a metliček. Injekční léčba je rychlá, nevyžaduje pracovní neschopnost a dá se opakovat. Před výkonem nejprve vyšetříme vaše povrchové žily ultrazvukem, při postižení hlavního žilního kmene je třeba zvážit operační výkon.

Principem sklerotizace je nitrožilní podání účinné látky, která způsobuje porušení nesmáčivé vnitřní výstelky žíly (endotelu) a poškození kolagenního vaziva žilní stěny. Vytváří se lokální zánět, který vede ke slepení žilní stěny, a postupně k jejímu uzavření a vstřebání.

Na nejmenší metličky používáme roztok účinné látky, na větší žilky pěnu, která v žilce setrvá déle a uzavře ji účinněji než tekutá forma látky.

Na místa vpichu přikládáme kompresi, následně jsou nošeny kompresivní punčochy. Punčochy doporučujeme nosit 4 dny nepřetržitě, a potom ještě 10 dní během dne. Klient není příliš omezen ve své běžné činnosti, pouze doporučujeme 14 dní necvičit.

Sklerotizaci lze použít i na větší varixy a také k uzávěru hlavního povrchového žilního kmene, většinou se jedná o rezidua po operaci varixů. Vzhledem k hlubšímu umístění žilního kmene je sklerotizace navigována ultrazvukem.